Home Exclusive Army ‘Rewards’ Military Officer Who Dehumanized NYSC Member, Ezeiruaku Fidelia